11 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

To wezwanie z Litanii do Najświętszego Serca, zaczerpnięte z Listu do Kolosan (2,3), pozwala nam zrozumieć, że musimy uciekać się do Chrystusowego Serca, ażeby wejść w pełnię Bożej mądrości. Mowa tu nie o tej wiedzy, która wbija w pychę (por. 1 Kor 8,2) i opiera się na ludzkiej mocy, ale o wiedzy Bożej, tajemniczym planie ukrytym przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy (por. Ef 3,9). Jest to wiedza nowa, zakryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawiona prostaczkom (por. Mt 11,25), bogatym w pokorę, prostotę, czystość serca. Ta wiedza i mądrość polega na poznaniu tajemnicy Boga niewidzialnego, który wzywa ludzi do uczestnictwa w Jego boskiej naturze i pozwala im z sobą obcować.
Wiemy o tym, gdyż Bogu samemu spodobało się nam to objawić przez Syna, który jest mądrością Bożą (por. 1 Kor 1,24). Wszystko to, co w niebiosach i to, co na ziemi, zostało stworzone przez Niego i dla Niego (por. Kol 1,16). Mądrość Chrystusa przewyższa mądrość Salomona (por. Łk 11,31). Bogactwo Jego jest niezgłębione (por. Ef 3,8). Jego miłość przewyższa wszelką wiedzę. Znając Jezusa, znamy także Boga. Kto zobaczył Jezusa, zobaczył także i Ojca (por. J 14,9). Przez Niego miłość Boża rozlana jest w sercach naszych (por. Rz 5,5).

Wiedza ludzka jest jak woda ze źródła: kto się jej napije, znowu odczuwa pragnienie. Mądrość i umiejętność Jezusa otwierają oczy umysłu, poruszają do samej głębi serce i uzdalniają człowieka do miłości; wyzwalają z ciemności błędu, chronią od plam grzechu, od niebezpieczeństwa śmierci i prowadzą do pełnego uczestnictwa w darach Bożych, które przewyższają możliwości poznania rozumu ludzkiego.

Poprzez mądrość i umiejętność Jezusa jesteśmy wkorzenieni i ugruntowani w miłości (por. Ef 3, 17). Powstaje nowy człowiek, wewnętrzny, który stawia Boga w centrum swojego życia i służy braciom. Ten stopień doskonałości osiągnęła Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka, niepowtarzalny przykład nowego stworzenia, ubogacona pełnią łaski, zawsze gotowa wypełniać wolę Bożą: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Dlatego mówimy o Niej „Stolica mądrości”.

Jan Paweł II
ROZWAŻANIA O LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
na podstawie:
ks. Leszek Poleszak SCJ (oprac.), SERCE JEZUSA W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA,
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON

<<< PoprzedniNastępny >>>