Kompleta

zonedifedeOficjum

[ odmawiana w nocy, przed udaniem się na spoczynek ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana … Czytaj >>>

Czytaj >>>

Jutrznia

zonedifedeOficjum

[ odmawiana o wschodzie słońca ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico … Czytaj >>>

Czytaj >>>

Pryma

zonedifedeOficjum

[ odmawiana w godzinach porannych ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico … Czytaj >>>

Czytaj >>>

Tercja

zonedifedeOficjum

[ modlitwa przedpołudniowa (godzina trzecia wg rachuby rzymskiej) ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

Seksta

zonedifedeOficjum

[ modlitwa południowa (godzina szósta wg rachuby rzymskiej) ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

Nona

zonedifedeOficjum

[ modlitwa popołudniowa (godzina dziewiąta wg rachuby rzymskiej) ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

Nieszpory

zonedifedeOficjum

[ odmawiane wieczorem ] Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: … Czytaj >>>

Czytaj >>>

31 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

To wezwanie jest rodzajem kotwicy w sytuacji, która wygląda beznadziejnie: w sytuacji, gdy w dzisiejszym świecie rodziny przeżywają ciężki kryzys. Syn Boży objawia się przede wszystkim w kontekście życia rodzinnego. Codzienne czyny, słowa, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

30 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Różaniec. To właśnie tu, w modlitwie różańcowej Maryja jest wzywana, kontemplowana, ale przede wszystkim włączona w misterium Chrystusa. A pokorni i wytrwali Jej słudzy są w stanie spokojnie ignorować polemiki, ataki oraz znieść … Czytaj >>>

Czytaj >>>

29 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Święci pośród zwyczajności…, wierni chrześcijańskiemu powołaniu, w skromności, w ciszy i w ukryciu przemawiający konsekwentnie czynami raczej niż ustami. My natomiast – święci nieudani, którzy nie stawili się na wezwanie. A Ty, Maryjo, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

28 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja w pełni uczestniczyła w Męce swego Syna. Przemierzała z Nim, krok po kroku, bolesną drogę z Getsemani na Kalwarię. Wszystko przeżywała w swym matczynym sercu. Doświadczyła porzucenia, milczenia Boga, a wołanie umierającego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

27 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Bycie powołanym oznacza przyjęcie tego, że jest się posłanym. Bóg powołując kogoś, powierza mu pewne zadanie, przekazuje mu wiadomość, którą należy dokądś zanieść. Powołanie stanowi zatem zaproszenie do tego, by być z Bogiem, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

26 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matka Boża jest Królową w planie Bożym. To podkreślenie Jej niezrównanej wielkości, godności i wyższości. Wzywając Królową aniołów, prosimy dzisiaj Maryję, żebyśmy dzięki aniołom potrafili zakotwiczyć nasze życie w Słowie Bożym, a także … Czytaj >>>

Czytaj >>>

25 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Źródłem tych wezwań jest trudne doświadczenie naszej słabości, kruchości, naszej nędzy fizycznej i moralnej. Uzdrowienie chorych, to nasze wołanie o pomoc, w którym nieświadomie odkrywamy, że choroba, choć bywa ciężka i przerażająca, nie … Czytaj >>>

Czytaj >>>

24 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja jest tą „brama niebios”, przez którą Pan przechodził z nieba na ziemię. To potwierdzenie naszego ostatecznego zmartwychwstania, naszego „przejścia” z ziemi do nieba. To świetlisty znak naszej nadziei i nieprzeparta potrzeba czegoś … Czytaj >>>

Czytaj >>>