Wprowadzenie

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Listania loretańska

Litania loretańska to modlitwa Kościoła na cześć Matki Bożej, którą prowadzący modlitwę (najczęściej kapłan) odmawia na przemian z wiernymi. Samo określenie „litania” jest łacińskim tłumaczeniem terminu greckiego i oznacza modlitwę błagalną; w liturgii … Czytaj >>>

Czytaj >>>

1 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Litania Loretańska

Litania do Matki Bożej rozpoczyna się od zwrotu ku Panu, a nawet ku Trójcy. Zaczynamy od Boga, zwracamy się wprost do Niego. Pośród zgiełku naszych niespójnych tonów pragniemy odczuć delikatny odzew Bożego współczucia. … Czytaj >>>

Czytaj >>>

2 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Zazwyczaj dzieje się tak: najpierw słucha się prośby, a potem ją spełnia. Tymczasem zostaliśmy upoważnieni do odwrócenia porządku, że już w słuchaniu zawiera się wysłuchanie. Największa łaska, której potrzebę odczuwamy, to ta, by … Czytaj >>>

Czytaj >>>

3 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Po przyzwaniu Ojca niebieskiego, Syna-Odkupiciela, teraz… przyzywamy Ducha Świętego. Prosimy Go, by „zmiłował się nad nami”. Koniecznie trzeba tu przypomnieć chwilę Zwiastowania: „Jakże to się stanie, skoro nie znam męża?” – zapytała Maryja. … Czytaj >>>

Czytaj >>>

4 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Tak właśnie pojawia się w litanii decydująca liczba oznaczająca misterium. Jest zaproszeniem do adoracji, ciszy i oddania się. Trójca nie jest łamigłówką, lecz rzeczywistością bardziej dotyczącą serca niż umysłu, raczej kontemplacji niż rozumowań. … Czytaj >>>

Czytaj >>>

5 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Jesteśmy w punkcie przełomowym. Odtąd zwracamy się do Maryi, używając różnych tytułów (Świętej, Matki, Królowej), czy też różnych określeń Jej szczególnych cech: Najukochańsza, Pocieszycielka, Wspomożenie, Ucieczka. To moment, w którym…

Czytaj >>>

6 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja jest Matką Boga, ponieważ zrodziła Boga, który stał się człowiekiem. Nie zrodziła jedynie ciała Boga, ale Boga w ciele. Tytuł Matki Bożej to bez wątpienia najwyższy z tytułów, jakie możemy przypisać Maryi, stanowiący fundament Jej niezrównanej…

Czytaj >>>

7 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Wezwanie osadzone w sposób znamienny pomiędzy innymi dwoma: Święta Boża Rodzicielko i Matko Chrystusowa niemal podkreśla paradoks dziewiczości, która staje się płodna. Zarazem dziewica i matka, a nie: dziewica, a potem matka. Tej dziewiczości…

Czytaj >>>

8 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja całkowicie przeżywała swoje macierzyństwo także w sensie ludzkim, włączona w rytm praw natury. W Jej ciele rosło i poruszało się coś, Ktoś. A Jej serce nawiązywało relację z tym „czymś” żyjącym w … Czytaj >>>

Czytaj >>>

9 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryjo, Ty jesteś idealną figurą Kościoła, modelem Kościoła, Tą, która odbija w sobie obraz świętego Kościoła. W Tobie, Maryjo, pełna łaski, znajdujemy wszystkie bogactwa, które reprezentuje sobą, posiada i rozdziela Kościół. W Tobie, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

10 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

To wezwanie, które odsyła nas do pozdrowienia anioła: Bądź pozdrowiona, łaski pełna (Łk 1,28). Pełna łaski, napełniona łaską, faworyzowana przez Boga, obdarzona względami, uprzywilejowana. Ty, która stałaś się przedmiotem szczególnej miłości Boga, która … Czytaj >>>

Czytaj >>>

11 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja, Matka najczystsza uczyniła z siebie, ze swego ciała kolebkę Boga żywego. Jest Matką najczystszą, nieskalaną, dziewiczą, nienaruszoną; kobietą ubogą, czyli całkowicie pozbawioną siebie i otwartą na dar. Dzięki swej czystości staje się … Czytaj >>>

Czytaj >>>

12 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

To osoba dosłownie godna miłości… O Matko, Matko droga i tak miła, jak można Cię nie kochać? Byłaś zawsze gdy płakaliśmy, zawsze pocieszałaś nas w cierpieniu. Naszym snom towarzyszył Twój śpiew… Zachwycały nas … Czytaj >>>

Czytaj >>>

13 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja nie narzuca nam niczego z zewnątrz. Raczej wywołuje echo w głębi naszej istoty, budzi w nas pragnienie i tęsknotę. Swe rady wypowiada cicho, stanowczo zarazem delikatnie. Matka dobrej rady ostrzega nas przede … Czytaj >>>

Czytaj >>>

14 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matko Tego, który nas zbawia, i Matko nasza – tych, którzy są zbawieni. Zbawienie, które przynosi Chrystus, przypieczętowane Jego krwią na krzyżu, stało się możliwe, ponieważ Ona zgodziła się…

Czytaj >>>