STACJA I
ZMARTWYCHWSTAŁY

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Dzień rozbłysnął w ciemności nocy. Życie wytrysnęło z ciemności grobu. Mimo tego dzisiaj słyszymy tak często: nad planetą młodych zapadła noc. Bez pracy, bez ideałów, bez przyszłości, bez nadziei…

Czytaj >>>

STACJA II
PUSTY GRÓB

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Maria z Magdali, Piotr i Jan, troje młodych ludzi, dokonują po raz pierwszy w historii świata rewelacyjnego odkrycia: pełen szach szachowi matowi. Tylko pod tym warunkiem wybuchnie radość…

Czytaj >>>

STACJA IV
NA DRODZE DO EMAUS

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Jerozolima-Emaus: droga zrezygnowanych… Tymczasem On – Jezus – jest światłem w ciemności, On jest ciepłem, które roztapia lodowce smutków. Dzisiaj ciemności są gęstsze, smutek jest częstszy…

Czytaj >>>

STACJA V
PRZY ŁAMANIU CHLEBA

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Zapraszają Go do swojego stołu. I oto na ich oczach niewielkie pomieszczenie, do którego Go zaprosili, niewielki stół, przy którym wspólnie zasiedli, przemienia się w wielki stół Ostatniej Wieczerzy…

Czytaj >>>

STACJA VI
W WIECZERNIKU

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Niewiarygodne staje się dotykalne. Sen staje się znakiem. A więc to wszystko prawda? A więc marzenie nie jest zakazane? Marzenie o tym, że miłość zwycięży nienawiść, że życie zwycięży śmierć…

Czytaj >>>

STACJA VII
KOMU ODPUŚCICIE

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Duch tchnie, daje oddech życia. On jest Duchem Ojca i Syna. To świeże powietrze, które rozchodzi się szeroko. Tak, to nowe powietrze świata; grzechy nie są już niepokonywalne. Zatem istnieje możliwość odmłodzenia…

Czytaj >>>

STACJA VIII
WIARA TOMASZA

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce”. Tomasz wątpi, ale jest szczery, uczciwy, poddaje się… tak, to rzeczywiście On, Mistrz. Reszty dokonuje światło Ducha Świętego i Tomasz wyznaje: „Pan mój i Bóg mój”…

Czytaj >>>

STACJA IX
SPOTKANIE W GALILEI

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Tylko młodzi wiekiem i duchem są w stanie przyjąć tu, nad brzegiem jeziora, to nowe prawo życia: tylko dzieląc się z innymi – zyskujemy! Aby podzielić się dobrami, trzeba je umieć rozdzielać…

Czytaj >>>

STACJA X
WŁADZA PIOTRA

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”… „Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham”… My również jesteśmy pytani o to samo… Tylko jeśli Mnie kochasz, będziesz w stanie współpracować ze Mną…

Czytaj >>>

STACJA XI
MISJA UCZNIÓW

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Być powołanym, to wielki zaszczyt. Być posłanym, to wielka odpowiedzialność i zaangażowanie. Będziecie Moimi. Będziecie czynić tak, jak Ja. Będziecie Mną. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”. Zawsze…

Czytaj >>>

STACJA XII
W NIEBO WSTĄPIENIE

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Serce w niebie, a stopy na ziemi. Dotrzemy do nieba, pod warunkiem że będziemy budować ludzką ziemię. Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy ziemią i niebem. Dzięki Wcieleniu niebo zeszło na ziemię…

Czytaj >>>

STACJA XIV
UDZIELENIE DUCHA

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Duch Święty to ogień, dzisiaj tak bardzo potrzebny w świecie przeciętności, pozorów, niedomówień, absurdu. Zatrzymanie się w drodze ku światłu jest bezsensowne. Historia zaczyna toczyć się we właściwym kierunku…

Czytaj >>>