25 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

To wezwanie, tak mocne i pełne przekonania jak wyznanie wiary, zamyka w sobie całą tajemnicę Chrystusa Zbawiciela. Nawiązuje do słów skierowanych przez Jezusa do pogrążonej w bólu – po śmierci swego brata Łazarza … Czytaj >>>

Czytaj >>>

24 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Z Serca Chrystusa pochodzi to krzepiące zapewnienie: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4) oraz niosące otuchę wezwanie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

Czytaj >>>

23 czerwca

zonedifedeLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Niewiele kart Ewangelii tak bardzo skupiało na sobie przez wieki uwagę mistyków, pisarzy, duchownych i teologów, jak perykopa Janowa opisująca chwalebną śmierć Chrystusa i moment przebicia Jego boku włócznią (por. J 19,23-37). Tu … Czytaj >>>

Czytaj >>>

22 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Słowa te zapraszają nas dzisiaj do kontemplacji posłuszeństwa Chrystusowego Serca. Całe życie Jezusa przebiega pod znakiem doskonałego posłuszeństwa woli Ojca, który jest źródłem Jego bytu (por. J 1,1-2); jedna w Nich moc i … Czytaj >>>

Czytaj >>>

20 czerwca

zonedifedeLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Słowa Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa pomagają nam odczytać Jego Mękę. Przywołują przed oczy naszej duszy te wszystkie momenty i wydarzenia: od pojmania w Ogrójcu, poprzez sąd Annasza i Kajfasza, nocne uwięzienie, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

19 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Jezus, który w niedzielę zmartwychwstania wchodzi przez drzwi zamknięte do wieczernika, mówi do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” (J 20,22-23). A mówiąc to, ukazuje im ręce i bok: … Czytaj >>>

Czytaj >>>

18 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Źródło. Pamiętamy, jak Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, gdzie było źródło jeszcze z czasów patriarchy Jakuba. Na tym miejscu spotkał Samarytankę, która przyszła czerpać wodę. Powiedział do niej: „Daj Mi pić”. … Czytaj >>>

Czytaj >>>

17 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Chcemy przypomnieć sobie wydarzenie, które miało miejsce w Kanie Galilejskiej na początku działalności mesjańskiej Jezusa. Jezus był zaproszony na gody weselne. Gdy zaś zabrakło wina, wówczas Maryja powiedziała do Jezusa: „Synu, wina nie … Czytaj >>>

Czytaj >>>

16 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Serce cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Czyż nie takie jest Serce Tego, który przeszedł wszystkim dobrze czyniąc (por. Dz 10,38)? Który sprawił, że ślepi widzą, chromi chodzą, umarli zmartwychwstają, że ubogim głoszona jest Dobra … Czytaj >>>

Czytaj >>>

15 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Czy Serce Jezusa jest „upragnieniem świata”? Jeśli patrzymy na świat, ten który nas otacza, musimy stwierdzić wraz ze św. Janem, że jest on poddany „pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pysze tego życia” (por. … Czytaj >>>

Czytaj >>>

13 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Modląc się tak, myślimy o upodobaniu odwiecznym, jakie ma Ojciec w Synu: Bóg w Bogu, Światłość w Światłości. To upodobanie oznacza też miłość: tę miłość, której zawdzięcza swe istnienie wszystko, co istnieje: bez … Czytaj >>>

Czytaj >>>

12 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Kościół cały otwiera się w stronę tego Serca, w którym „mieszka cała pełnia Bóstwa”. Tajemnica Chrystusa, Boga-Człowieka, posiada szczególną wymowę, gdy patrzymy na krzyż: oto Człowiek! Oto Ukrzyżowany! Oto wyniszczony do końca Człowiek! … Czytaj >>>

Czytaj >>>