1 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Kościół znajduje w Sercu Chrystusa przystęp do Boga, który jest Przenajświętszą Trójcą: do Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ten Bóg Jedyny – i zarazem Trójjedyny – jest niewysłowioną Tajemnicą wiary. Zaprawdę „zamieszkuje światłość … Czytaj >>>

Czytaj >>>

2 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Jedno z najgłębszych wezwań tej litanii brzmi tak: „Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami”. Znajdujemy tu echo centralnego artykułu Credo, w którym wyznajemy wiarę w … Czytaj >>>

Czytaj >>>

3 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Wezwanie „Serce Jezusa” przywodzi na myśl człowieczeństwo Chrystusa i podkreśla bogactwo uczuć: współczucie chorym, umiłowanie ubogich, miłosierdzie wobec grzeszników, czułą miłość do dzieci, odwagę w demaskowaniu hipokryzji, pychy i przemocy, łagodność wobec przeciwników, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

4 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Serce Człowieka podobne do tylu, tylu ludzkich serc, a równocześnie Serce Boga-Syna. Jeżeli więc prawdą jest, iż każdy człowiek w jakiś sposób „mieszka” w swoim sercu, to w Sercu Człowieka z Nazaretu, Jezusa … Czytaj >>>

Czytaj >>>

5 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Poprzez Niepokalane Serce Maryi pragniemy zwrócić się do Boskiego Serca Jej Syna: do Serca Jezusa, nieskończonego majestatu! Oto nieskończony majestat Boga ukryty w ludzkim Sercu Syna Maryi. To Serce jest naszym Przymierzem. To … Czytaj >>>

Czytaj >>>

6 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

„Ognisko miłości”. Ognisko płonie. Płonąc, spala swoją substancję, na którą składa się drewno lub inny materiał łatwopalny. Serce Jezusa – ludzkie Serce Jezusa – spala się w tej miłości, jaka je przepełnia. Jest … Czytaj >>>

Czytaj >>>

8 czerwca

zonedifedeLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Serce Jezusa jest „gorejącym ogniskiem miłości”: miłość ma coś z natury ognia, który płonie i spala, aby oświecać i ogrzewać. Równocześnie – w ofierze Kalwarii Serce Odkupiciela nie zostało strawione ogniem cierpienia. Chociaż … Czytaj >>>

Czytaj >>>

9 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Serce stanowi o głębi człowieka. Ono wyznacza miarę tej głębi, zarówno w doświadczeniu wewnętrznym każdego z nas, jak też w komunikacji pomiędzy nami. Głębia Jezusa Chrystusa, wyznaczona miarą Jego Serca, jest nieporównywalna z … Czytaj >>>

Czytaj >>>

10 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

„Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze!” Uczcijmy Serce Człowieka, które przez tajemnicę zjednoczenia osobowego jest równocześnie Sercem Boga. Oddajemy cześć Bogu poprzez Serce Jezusa Chrystusa, od pierwszej chwili Jego ludzkiego poczęcia w łonie Dziewicy. … Czytaj >>>

Czytaj >>>

12 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Kościół cały otwiera się w stronę tego Serca, w którym „mieszka cała pełnia Bóstwa”. Tajemnica Chrystusa, Boga-Człowieka, posiada szczególną wymowę, gdy patrzymy na krzyż: oto Człowiek! Oto Ukrzyżowany! Oto wyniszczony do końca Człowiek! … Czytaj >>>

Czytaj >>>

13 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Modląc się tak, myślimy o upodobaniu odwiecznym, jakie ma Ojciec w Synu: Bóg w Bogu, Światłość w Światłości. To upodobanie oznacza też miłość: tę miłość, której zawdzięcza swe istnienie wszystko, co istnieje: bez … Czytaj >>>

Czytaj >>>

15 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Czy Serce Jezusa jest „upragnieniem świata”? Jeśli patrzymy na świat, ten który nas otacza, musimy stwierdzić wraz ze św. Janem, że jest on poddany „pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pysze tego życia” (por. … Czytaj >>>

Czytaj >>>