o. RYSZARD WRÓBEL OFMConv
studio@strefywiary.pl

 
franciszkanin, kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

biblista, spowiednik, rekolekcjonista, autor książek i artykułów, duszpasterz.

Od lutego 2017 r. w ramach Studia Stref wiary prowadzi webinary biblijne (live):
- Piątkowe spotkania z niedzielną Ewangelią (co tydzień);
- Cała (?) prawda o... (tematyczne);
- Rekolekcje biblijne on-line.

Od 2019 r. duszpasterz w klasztorze pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu (Krucza 58):
- opiekun biblijnej grupy „Emaus”;
- redaktor pisma parafialnego „List... nie tylko do parafian”.

Pomysłodawca i szef Franciszkańskich Spotkań Młodych (1988-2005);
Założyciel i szef grupy teatralno-muzycznej „Mały Teatr św. Franciszka” [Grupa MTF] (1988-);

Były redaktor naczelny:
- Magazynu Młodych „Bratni Zew” [„BeZet”] (1989-1995);
- Wirtualnego Magazynu on-line „ZaNim” (2002-2005);
- Dwumiesięcznika „Posłaniec św. Antoniego z Padwy" (2015-2018).