Ryszard Wróbel OFMConv

RYSZARD WRÓBEL
franciszkanin

studio@strefywiary.pl

Kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv).
Należy do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Biblista, rekolekcjonista, autor książek i artykułów, duszpasterz, spowiednik.
Ukończył Papieski Instytut Biblijny „Biblicum” w Rzymie
oraz Papieską Akademię Teologiczną (teologia/homiletyka) w Krakowie.

Od kilkunastu lat prowadzi autorski portal ewangelizacyjny STREFY WIARY czyli Katolicka Strona Życia.

Od lutego 2017 r. w ramach Studia Stref Wiary prowadzi webinary biblijne (live):
- Piątkowe spotkania z niedzielną Ewangelią (co tydzień);
- Cała (?) prawda o... (tematyczne);
- Rekolekcje biblijne on-line.

W listopadzie 2022 roku rozpoczął długoterminowy Kurs Biblijny dla odważnych i wytrwałych,
czyli Objaśniający komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.

Od 2019 r. duszpasterz w klasztorze pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu (Krucza 58):
opiekun Kręgu biblijnego „Emaus”; redaktor pisma parafialnego „List... nie tylko do parafian”.

Pomysłodawca i wieloletni szef Franciszkańskich Spotkań Młodych (1988-2005);
Założyciel i szef grupy teatralno-muzycznej „Mały Teatr św. Franciszka” [Grupa MTF] (1988-);

Były redaktor naczelny:
- Magazynu Młodych „Bratni Zew” [„BeZet”] (1989-1995);
- Wirtualnego Magazynu on-line „ZaNim” (2002-2005);
- Dwumiesięcznika „Posłaniec św. Antoniego z Padwy" (2015-2018);
- Portalu Kurii generalnej OFMConv w Rzymie www.ofmconv.net (2008-2019).

Ryszard Wróbel OFMConv

RYSZARD WRÓBEL
franciszkanin

studio@strefywiary.pl

Kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv).
Należy do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków).

Biblista, rekolekcjonista, autor książek i artykułów, duszpasterz, spowiednik.

Od klikunastu lat prowadzi autorski portal ewngelizacyjny STREFY WIARY czyli Katolicka Strona Życia.

Od lutego 2017 r. w ramach Studia Stref Wiary prowadzi webinary biblijne (live):
- Piątkowe spotkania z niedzielną Ewangelią (co tydzień);
- Cała (?) prawda o... (tematyczne);
- Rekolekcje biblijne on-line.

W listopadzie 2022 roku rozpoczął długoterminowy Kurs Biblijny dla odważnych i wytrwałych,
czyli Objaśniający komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.

Od 2019 r. duszpasterz w klasztorze pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu (Krucza 58):
opiekun Kręgu biblijnego „Emaus”; redaktor pisma parafialnego „List... nie tylko do parafian”.

Pomysłodawca i wieloletni szef Franciszkańskich Spotkań Młodych (1988-2005);
Założyciel i szef grupy teatralno-muzycznej „Mały Teatr św. Franciszka” [Grupa MTF] (1988-);

Były redaktor naczelny:
- Magazynu Młodych „Bratni Zew” [„BeZet”] (1989-1995);
- Wirtualnego Magazynu on-line „ZaNim” (2002-2005);
- Dwumiesięcznika „Posłaniec św. Antoniego z Padwy" (2015-2018);
- Portalu Kurii generalnej OFMConv w Rzymie www.ofmconv.net (2008-2019).