10 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

„Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze!”

Uczcijmy Serce Człowieka, które przez tajemnicę zjednoczenia osobowego jest równocześnie Sercem Boga. Oddajemy cześć Bogu poprzez Serce Jezusa Chrystusa, od pierwszej chwili Jego ludzkiego poczęcia w łonie Dziewicy. Oddajemy Mu taką samą cześć w chwili Jego narodzenia: gdy przychodzi na świat w skrajnym ubóstwie Betlejem. Oddajemy Mu taką samą cześć poprzez wszystkie dni i lata Jego życia ukrytego w Nazarecie – poprzez w wszystkie dni i lata, kiedy spełnia swą mesjańską posługę wśród Izraela. A kiedy przychodzi czas męki, wyniszczenia, upokorzenia i hańby krzyża, jeszcze żarliwiej wołamy: „Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze”! Tak. Najgodniejsze wszelkiej chwały, właśnie z powodu tej hańby i poniżenia! Wtedy bowiem Serce Odkupiciela dosięgło szczytu Bożej miłości. To właśnie miłość jest godna największej chwały! „Trzeba nam się chlubić w krzyżu Jezusa Chrystusa” – napisze św. Paweł (por. Ga 6,14), a św. Jan wyjaśnia: „Bóg jest miłością” (1 J 4,8).

Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. Chwałą tą otoczył Ojciec w Duchu Świętym Serce swego uwielbionego Syna.
I my wszyscy łączymy się w modlitwie, aby wołać: „Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami!”.

Jan Paweł II
ROZWAŻANIA O LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
na podstawie:
ks. Leszek Poleszak SCJ (oprac.), SERCE JEZUSA W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA,
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON

<<< PoprzedniNastępny >>>