W naszej konkretnej sytuacji dziejowej odczuwamy potrzebę głoszenia miłosierdzia, więcej, odczuwamy potrzebę praktykowania miłosierdzia. Ludzie z jednej strony stają się coraz bardziej pewni siebie, butni, aroganccy, z drugiej zaś – wierzący czy nie – coraz mocniej dostrzegają własne ograniczenia i braki. Coraz wyraźniej widzą zło w różnych jego przejawach – zło, które zaczyna ich niszczyć. Szukają wyjścia z tej nieciekawej sytuacji, która staje się coraz bardziej beznadziejna.
O miłosierdziu mowa jest w całej Biblii. W wyjątkowy sposób podchodzi do niego św. Łukasz; jego ewangelia, od radosnego Magnificat, aż po opis ukazania się Zmartwychwstałego, jest przepełniona miłosierdziem. Jezus poucza swoich uczniów nie tylko o konieczności męki i cierpienia, ale także o konieczności głoszenia miłosierdzia aż po krańce świata. W centrum tej wyjątkowej misji odnajdujemy bardzo istotne i znamienne słowa: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).
Gdy mówimy o Bogu, że jest miłosierny, nie wypowiadamy jakiejś abstrakcyjnej prawdy, lecz prawdę konkretną, osobową: świadectwem miłosierdzia Boga do nas, ludzi jest i pozostanie Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Chcąc zatem zrozumieć istotę miłosierdzia Boga, powinniśmy lepiej poznawać Jezusa, sięgać do głębi Jego słów i czynów.
A zatem jak rozumieć miłosierdzie? Pytanie niełatwe, odpowiedź… bardzo prosta: wystarczy sięgnąć po biblijne podpowiedzi…

Proponuję więc trzy ewangeliczne obrazy: miłosierdzie chrześcijanina w przypowieści o dobrym Samarytaninie; miłosierdzie Kościoła w przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym; miłosierdzie Boga w opowiadaniu o jawnogrzesznicy.
  

Miłosierdzie
Kościoła

zonedifedeczytanie, Misericordia

konfesjonał

Sięgnijmy pod drugą podpowiedź: Łk 9,51-57. Jezus, kierując się ku Jerozolimie, musi przejść przez wrogie Żydom terytorium Samarii. To­wa­rzy­szą Mu: Dwunastu, niektóre niewiasty, uczniowie…

Czytaj >>>

Miłosierdzie
Boga

zonedifedeczytanie, Misericordia

misericordia3

I trzecia podpowiedź ewangeliczna: Przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie… (J 8,1-11). Historia ta od dawna nastręczała wiele trudności. Obawiano się, że może osłabić czujność moralną…

Czytaj >>>