26 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matka Boża jest Królową w planie Bożym. To podkreślenie Jej niezrównanej wielkości, godności i wyższości. Wzywając Królową aniołów, prosimy dzisiaj Maryję, żebyśmy dzięki aniołom potrafili zakotwiczyć nasze życie w Słowie Bożym, a także nawiązać kontakt ze światem „tam, w górze” i nie zagubili kierunku naszej drogi „tu, na dole”. Powinniśmy stworzyć w sobie obszar ciszy pozwalający usłyszeć ich głos, będący pieczęcią Kogoś, kto o nas się troszczy. Trzeba nam uczestniczyć w liturgii, którą razem z Maryją celebrują aniołowie przed tronem Najwyższego.
Ważnym jest również, abyśmy w naszej religijnej panoramie ożywiali mężnych patriarchów, „przyjaciół Boga”, prawdziwych świadków, bojowników nieustraszonej wiary. Tych, którzy potrafili iść ku miejscom bliżej nieokreślonym, przeciwstawiając się zniechęceniom, zmęczeniu, rozczarowaniu.
Abraham, Jakub, Izaak, Józef… – to postacie, które przeżyły noce bez końca, przemierzyły palące stepy, jałowe pustynie, strzegąc zalążka nadziei i niosąc w swym wnętrzu ziarno Obietnicy. Dotrzymali oni zobowiązań przyjętych w Przymierzu i poszli śladami niewidzialnego Boga, spełniając Jego plany. Naucz nas zatem Maryjo odnaleźć smak wiary pewnej i poważnej, byśmy postawili wszystko wyłącznie na Boga, Pana rzeczy niemożliwych.
Maryja, będąc postacią milczącą, której nieliczne słowa zapisane zostały w Ewangelii, przyzywana jest również, jako Królowa proroków, ponieważ jest Matką proroka „ostatniego”, ostatecznego, największego ze wszystkich – Jezusa, będącego Słowem wcielonym. Słowem rodzącym się na żyznym terenie milczenia.
Maryjo, módl się za nami, którzy jesteśmy częścią ludu Bożego mającego specyficzne powołanie prorockie, abyśmy potrafili odczytywać teraźniejszość w świetle Słowa Bożego i znaleźli albo śmiałość mówienia, albo odwagę milczenia.
Spraw, by nasze oczy były otwarte, byśmy widzieli także to, czego wolelibyśmy nie widzieć, daj nam mądrość, byśmy rozumieli sens wydarzeń, wolność – by pozwoliła nam wyjść z bagna konformizmu. Spraw, by zawsze przemawiała przez nas miłość wypróbowana w pokorze.

Za: A. Pronzato, Módl się za nami! Litania loretańska – rozważania,
Wydawnictwo Salwator, Kraków 2005

<<< PoprzedniNastępny >>>