31 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

To wezwanie jest rodzajem kotwicy w sytuacji, która wygląda beznadziejnie: w sytuacji, gdy w dzisiejszym świecie rodziny przeżywają ciężki kryzys. Syn Boży objawia się przede wszystkim w kontekście życia rodzinnego. Codzienne czyny, słowa, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

30 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Różaniec. To właśnie tu, w modlitwie różańcowej Maryja jest wzywana, kontemplowana, ale przede wszystkim włączona w misterium Chrystusa. A pokorni i wytrwali Jej słudzy są w stanie spokojnie ignorować polemiki, ataki oraz znieść … Czytaj >>>

Czytaj >>>

29 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Święci pośród zwyczajności…, wierni chrześcijańskiemu powołaniu, w skromności, w ciszy i w ukryciu przemawiający konsekwentnie czynami raczej niż ustami. My natomiast – święci nieudani, którzy nie stawili się na wezwanie. A Ty, Maryjo, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

28 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja w pełni uczestniczyła w Męce swego Syna. Przemierzała z Nim, krok po kroku, bolesną drogę z Getsemani na Kalwarię. Wszystko przeżywała w swym matczynym sercu. Doświadczyła porzucenia, milczenia Boga, a wołanie umierającego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

27 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Bycie powołanym oznacza przyjęcie tego, że jest się posłanym. Bóg powołując kogoś, powierza mu pewne zadanie, przekazuje mu wiadomość, którą należy dokądś zanieść. Powołanie stanowi zatem zaproszenie do tego, by być z Bogiem, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

26 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matka Boża jest Królową w planie Bożym. To podkreślenie Jej niezrównanej wielkości, godności i wyższości. Wzywając Królową aniołów, prosimy dzisiaj Maryję, żebyśmy dzięki aniołom potrafili zakotwiczyć nasze życie w Słowie Bożym, a także … Czytaj >>>

Czytaj >>>

25 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Źródłem tych wezwań jest trudne doświadczenie naszej słabości, kruchości, naszej nędzy fizycznej i moralnej. Uzdrowienie chorych, to nasze wołanie o pomoc, w którym nieświadomie odkrywamy, że choroba, choć bywa ciężka i przerażająca, nie … Czytaj >>>

Czytaj >>>

24 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja jest tą „brama niebios”, przez którą Pan przechodził z nieba na ziemię. To potwierdzenie naszego ostatecznego zmartwychwstania, naszego „przejścia” z ziemi do nieba. To świetlisty znak naszej nadziei i nieprzeparta potrzeba czegoś … Czytaj >>>

Czytaj >>>

23 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matka Boża ruszająca w drogę do Elżbiety nie myślała o tym, by „zabrać ze sobą” klejnoty. Wystarczyło Jej to, że w swym łonie niosła niezrównany skarb. Dom złoty, to dom Wielkiego Króla, Boga … Czytaj >>>

Czytaj >>>

22 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Wieża króla Dawida lub Wieża świętego miasta Dawida: jak legenda głosi – na niej pieśniarz miał ułożyć Psałterz. To punkt obserwacyjny, by nie tylko dostrzec niebezpieczeństwo, ale by pośród mgły i ciemności dostrzec … Czytaj >>>

Czytaj >>>

21 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja, będąc „kwiatem nieśmiertelności”, lilią Trójcy Świętej i różą zdobiącą niebiosa, znalazła życie, pożywienie i ochronę w mistycznym ogrodzie, którym jest Boży raj… To najpiękniejszy kwiat, który pojawił się w świecie duchowym. Dzięki … Czytaj >>>

Czytaj >>>

20 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Życie w Duchu ma jedynego twórcę, bezapelacyjnego bohatera – Ducha Bożego. My natomiast, będąc stworzeniem Pana Boga, powinniśmy być jak glina, która bez oporu i uporu pozwala się kształtować. To znaczy, że nasza … Czytaj >>>

Czytaj >>>

19 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja. Oto Ta, która zwiastowała ludziom radość wielką (Łk 2,19), iż Bóg zstępuje pomiędzy ludzi. Tę radość, która nie opuściła Jej nawet na Kalwarii. A właściwie tam, podczas Paschy stanowiącej liturgię życia triumfującego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

18 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Jakże często, idąc drogą łatwizny, na katedrach i mównicach popisujemy się zadziwiającą swobodą i lekkomyślnością. Znać fakty nie oznacza jednak, że wyciągamy właściwe wnioski. Często, wykorzystując swoją funkcję społeczną, popisujemy się próżnością i … Czytaj >>>

Czytaj >>>

17 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Sprawiedliwość Boża często oznacza zbawienie. Upraszczając możemy stwierdzić, że sprawiedliwość równa jest doskonałości, a ostatecznie – świętości. Być sprawiedliwym oznacza w praktyce nawiązać prawdziwe relacje z Bogiem, z sobą samym i innymi. Wszystko … Czytaj >>>

Czytaj >>>