20 czerwca

zonedifedeLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Słowa Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa pomagają nam odczytać Jego Mękę. Przywołują przed oczy naszej duszy te wszystkie momenty i wydarzenia: od pojmania w Ogrójcu, poprzez sąd Annasza i Kajfasza, nocne uwięzienie, poranny wyrok Sanhedrynu, trybunał rzymskiego namiestnika, trybunał galilejskiego Heroda, biczowanie, koronowanie cierniami, wyrok ukrzyżowania, drogę krzyżową na miejsce Golgoty, konanie na drzewie hańby, aż do ostatecznego „wykonało się”. Serce Jezusa, zelżywościami nasycone.

Serce Jezusa, ludzkie Serce Syna Bożego, jakże bardzo świadome godności każdego człowieka, jakże bardzo świadome godności Boga-Człowieka. Serce Syna, który jest Pierworodnym wszelkiego stworzenia, jakże bardzo świadome godności właściwej duszy i ciału człowieka, jakże bardzo wrażliwe na wszystko, co tej godności uwłacza: „zelżywościami nasycone”!

Oto słowa proroka Izajasza: „mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. (…) On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu. (…) Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku” (Iz 42,1-3). „Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi” (Iz 52,14). „Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic” (Iz 53,3).

Serce Jezusa, zelżywościami nasycone – zmiłuj się za nami!

Jan Paweł II
ROZWAŻANIA O LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
na podstawie:
ks. Leszek Poleszak SCJ (oprac.), SERCE JEZUSA W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA,
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON

<<< PoprzedniNastępny >>>