15 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Czy Serce Jezusa jest „upragnieniem świata”?

Jeśli patrzymy na świat, ten który nas otacza, musimy stwierdzić wraz ze św. Janem, że jest on poddany „pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pysze tego życia” (por. 1 J 2,16) i że zdaje się być daleki od pragnienia Serca Jezusa. Nie dzieli Jego pragnień. Pozostaje wobec nich obcy, a czasem wręcz wrogi. Jest to świat, o którym mówi Sobór, że popadł „w niewolę grzechu”. Mówi to zaś zgodnie z całym Objawieniem, Pismem Świętym i Tradycją (a nawet poniekąd z naszym ludzkim doświadczeniem).

Równocześnie jednak ten sam świat został powołany do bytu z miłości Stwórcy i z tej samej miłości jest w bycie zachowywany. Jest to świat jako ogół stworzeń „widzialnych i niewidzialnych”, a w szczególności cała rodzina ludzka wraz z tym wszystkim, wśród czego ona bytuje. Jest to świat, który właśnie z powodu „niewoli grzechu” został „poddany marności” – jak uczy święty Paweł – i dlatego „jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując z upragnieniem objawienia się synów Bożych”, bo tylko na tej drodze może być prawdziwie „wyzwolony z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych” (por. Rz 8,19-21).

Ten świat – pomimo grzechu i potrójnej pożądliwości – jest skierowany ku Miłości, która wypełnia ludzkie Serce Jezusa. I dlatego prosimy: Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, przynieś ludzkim sercom, przybliż naszym czasom to wyzwolenie, które jest w Twej Ewangelii, w Twoim krzyżu i zmartwychwstaniu: które jest w Twoim Sercu!

Jan Paweł II
ROZWAŻANIA O LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
na podstawie:
ks. Leszek Poleszak SCJ (oprac.), SERCE JEZUSA W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA,
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON

<<< PoprzedniNastępny >>>