13 czerwca

strefywiaryLitania do Serca Pana Jezusa, modlitwa

Modląc się tak, myślimy o upodobaniu odwiecznym, jakie ma Ojciec w Synu: Bóg w Bogu, Światłość w Światłości. To upodobanie oznacza też miłość: tę miłość, której zawdzięcza swe istnienie wszystko, co istnieje: bez niej, bez miłości i bez Niego – bez Słowa-Syna „nic się nie stało, co się stało” (J 1,3). To upodobanie Ojca znalazło swój wyraz w dziele stworzenia, zwłaszcza w stworzeniu człowieka, gdy Bóg „widział, że wszystko, co uczynił, jest dobre… jest bardzo dobre” (por. Rdz 1,31). Czyż więc Serce Jezusa nie jest tym „miejscem”, w którym również człowiek może odzyskać pełne zaufanie do wszystkiego, co stworzone. Widzi wartości, widzi ład i piękno świata. Widzi sens życia.

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Idziemy nad brzegi Jordanu. Idziemy na górę Tabor. Tu i tam w zapisie Ewangelistów odzywa się głos niewidzialny, a jest to głos Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5).

Odwieczne upodobanie Ojca idzie za Synem, kiedy staje się On człowiekiem, kiedy podejmuje mesjańskie posłannictwo wśród świata, kiedy mówi, że pokarmem Jego jest pełnić wolę Ojca. I wreszcie, kiedy wolę tę ostatecznie wypełnia, stając się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Wówczas owo odwieczne upodobanie Ojca w Synu, które należy do wewnętrznej tajemnicy Boga-Trójcy, stało się cząstką dziejów człowieka. Sam bowiem Syn stał się człowiekiem, a jako człowiek miał serce, którym miłował i którym odpowiadał na miłość. Przede wszystkim na miłość Ojca.
I dlatego też na tym Sercu, na Sercu Jezusa, skupiło się upodobanie Ojca. Jest to upodobanie zbawcze. Ogarnia nim bowiem Ojciec – w Sercu swojego Syna – wszystkich, dla których ten Syn stał się człowiekiem. Wszystkich, dla których ma Serce. Wszystkich, za których umarł i zmartwychwstał. W Sercu Jezusa człowiek i świat odzyskuje upodobanie Ojca. Jest to Serce naszego Odkupiciela. Jest to Serce Zbawiciela świata.

Jan Paweł II
ROZWAŻANIA O LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
na podstawie:
ks. Leszek Poleszak SCJ (oprac.), SERCE JEZUSA W DOKUMENTACH KOŚCIOŁA,
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON

<<< PoprzedniNastępny >>>