Tercja

zonedifedeOficjum

[ modlitwa przedpołudniowa (godzina trzecia wg rachuby rzymskiej) ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [IV]

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek
*  cały dzień zwalczał mnie i uciskał.

Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali
*  ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło

Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali
*  niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli

Ci, którzy strzegli mojej duszy
*  wspólnie odbyli naradę

Wyszli na zewnątrz
*  i rozmawiali razem

Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie
*  mówili ustami i kiwali głową

Ja zaś jestem robak, a nie człowiek
*  pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa

Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim pośmiewiskiem dla moich bliskich
*  i postrachem dla moich znajomych

Ojcze Święty, nie oddalaj ode mnie Twej pomocy
*  wejrzyj ku mojej obronie

Pośpiesz mi z pomocą
*  Panie Boże zbawienia mego

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

<<< PoprzedniNastępny >>>