Pryma

zonedifedeOficjum

[ odmawiana w godzinach porannych ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [III]

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną
*  bo w Tobie ufa dusza moja.

I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję
*  dopóki nie przeminie nieprawość.

Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego
* Pana, który dobrze mi czyni.

Posłał z nieba i uwolnił mnie
*  tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie.

Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją
*  duszę moją wyrwał od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą, ponieważ umocnili się nade mną

Sidła zastawili na moje nogi
*  i ugięli moją duszę.

Wykopali dół przede mną
*  i wpadli do niego.

Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje
*  zaśpiewam i psalm odmówię.

Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro
*  ja obudzę się o świcie.

Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie
*  i będę Ci mówił psalm wobec narodów.

Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone
*  i aż pod chmury prawda Twoja.

Wznieś się ponad niebiosa, Boże
*  a chwała Twoja ponad całą ziemię

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

<<< PoprzedniNastępny >>>