Seksta

zonedifedeOficjum

[ modlitwa południowa (godzina szósta wg rachuby rzymskiej) ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [V]

Głosem moim wołałem do Pana
*  głosem moim błagałem Pana.

Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę
*  i moje utrapienie Jemu wyznaję.

Gdy duch mój ze mnie uchodził
*  Ty znałeś ścieżki moje.

Na drodze, którą chodziłem
*  pyszni ukryli na mnie sidło

Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem
*  i nie było nikogo, kto by mnie poznał.

Straciłem możność ucieczki
*  i nie ma nikogo, kto ratowałby moje życie

Bo dla Ciebie znosiłem hańbę
*  zawstydzenie okryło moją twarz.

Stałem się obcy dla moich braci
*  i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Ojcze Święty, żarliwość o dom Twój pożera mnie
* i zniewagi urągających Tobie spadły na mnie

Z radością przeciw mnie zbiegli się
*  nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedziałem

Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci
*  którzy nienawidzą mnie bez powodu.

Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prześladowali
*  oddawałem to, czego nie zrabowałem

Powstali niegodziwi świadkowie
*  pytali mnie o to, czego nie wiedzieli

Oddawali mi złem za dobro i uwłaczali mi
*  ponieważ postępowałem dobrze

Ty jesteś najświętszym Ojcem moim
*  Królu mój i Boże mój

Pośpiesz mi z pomocą
*  Panie Boże zbawienia mego

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

<<< PoprzedniNastępny >>>