Nona

zonedifedeOficjum

[ modlitwa popołudniowa (godzina dziewiąta wg rachuby rzymskiej) ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [VI]

O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą
*  zwróćcie uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja

Bo otoczyła mnie sfora psów
*  obległa mnie gromada złoczyńców

Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się
*  podzielili między siebie moje szaty i rzucili los o moją suknię

Przebili moje ręce i moje stopy
*  policzyli wszystkie moje kości

Otworzyli na mnie swoje usta
*  jak lew, który porywa i ryczy

Zostałem jak woda wylany
*  i rozsypały się wszystkie moje kości

I serce moje stało się podobne do wosku topniejącego
*  we wnętrzu moim

Moc moja wyschła jak skorupa
*  a język mój przywarł do podniebienia mego

I dali mi żółć na pokarm
*  i w moim pragnieniu napoili mnie octem

I w proch śmierci mnie strącili
*  i nad miarę powiększyli ból ran moich

Zasnąłem i powstałem
*  i Ojciec mój najświętszy przyjął mnie z chwałą

Ojcze Święty, ująłeś moją prawą rękę i według Twej woli wyprowadziłeś mnie
*  przyjąłeś mnie z chwałą

Cóż bowiem mam w niebie
*  i czego chciałem od Ciebie na ziemi?

Zobaczcie, zobaczcie, że ja jestem Bogiem, mówi Pan
*  wywyższę się wśród narodów i wywyższę się na ziemi

Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który odkupił dusze swoich sług swoją własną krwią najświętszą
*  i nie opuści nikogo, kto w Nim ufność pokłada

I wiemy, że przyszedł
*  że przyjdzie sądzić sprawiedliwość

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

<<< PoprzedniNastępny >>>