Nieszpory

zonedifedeOficjum

[ odmawiane wieczorem ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [VII]

Wszystkie narody klaszczcie w dłonie
*  chwalcie Boga radosnym głosem.

Bo Pan wysoki
*  straszliwy, Król wielki nad całą ziemią

Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami
*  posłał z wysoka swego umiłowanego Syna i dokonał zbawienia na ziemi

Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia
*  będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje

Śpiewajcie Mu pieśń nową
*  śpiewaj Panu, cała ziemio

Bo Pan jest wielki i godzien wielkiej chwały
*  straszliwy ponad wszystkich bogów

Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć
* oddajcie Panu chwałę Jego imienia

Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż
*  i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania

Niech całą ziemia zadrży przed Jego obliczem
*  powiedzcie wśród narodów, że Pan zakrólował z drzewa

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

<<< Poprzedni