STACJA XIII
CZEKANIE Z MARYJĄ

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Kłaniamy Ci się, Chryste Zmartwychwstały, i błogosławimy Tobie
żeś przez Paschę Twoją dał życie światu.

Czytanie: (Dz 1,12-14)

Wieczernik i Matka

Ważne jest, aby być gotowym w każdej sytuacji. Zmartwychwstały poucza swoich uczniów, aby przygotowali się na obiecane im wydarzenie: Zesłanie Ducha Świętego. Matki Jezusa, obecnej w Jej dziele od samego początku, nie mogło zabraknąć w tym decydującym momencie. Ona jest Niewiastą paschalną, Ona jest niczym nie zaciemnioną pięknością samego Boga. W swoim hymnie „Magnificat” wyśpiewała chwałę Bogu paschalnemu, który historii nadawał ludzkie oblicze. „Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił”. Czyż nie jest to ten Bóg, który dokonuje wielkich rzeczy?

My także stoimy dziś z Maryją, by czuwać. Ona jest zawsze młoda. Ona uczy nas trzymać ręce wzniesione wysoko, aby mogły być także otwarte; ręce ofiarowane, ręce czyste, ręce zranione miłością, takie jak Zmartwychwstałego. Młodzi, którzy modlą się wspólnie, to młodzi zbawieni. I którzy prowadzą innych ku zbawieniu, któremu na imię Jezus Chrystus.

W Wieczerniku zostało potwierdzone piękno młodości. Zostało też potwierdzone, że kto chce być młodym, może być także radosnym.

Bądźmy ludźmi zmartwychwstania, a radość niech będzie naszą pieśnią.

 

Rozraduj się, Dziewico Matko: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

Módlmy się:
Jezu powstały ze śmierci, zawsze wśród nas obecny, rozlej na nas, za przyczyną Maryi, Twojego Ducha Świętego: Ducha życia, Ducha radości, Ducha pokoju, Ducha mocy, Ducha miłości, Ducha zmartwychwstania. Amen.

<<< PoprzedniNastępny >>>