Wprowadzenie
do nabożeństwa

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Życie jest ciągłym wędrowaniem. W tej wędrówce nie jesteśmy jednak sami. Zapewniał nas o tym zmartwychwstały Jezus: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Życie powinno być zatem ciągłym zmartwychwstawaniem. Podążajmy śladami Zmartwychwstałego, który pragnie oświecić naszą drogę.

Pewnego razu przystąpił do Jezusa uczony w Piśmie i rzekł Mu: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz” (Mt 8,19). Dokądkolwiek: na Kalwarię, drogą Krzyża, ale także drogą Światła. Odkryjmy Zmartwychwstanie jako źródło pokoju, jako źródło radości, jako bodziec prowokujący nowość historii. Prawdę o Zmartwychwstaniu usłyszymy w proklamowanym Słowie Bożym i w komentarzu, w którym słowo to oświeci naszą codzienność; bo także nasze dzisiaj należy do Boga.

 

Wprowadzenie do modlitwy

Życie to wędrowanie drogami czasu. A każda wędrówka ma swoje przystanki. Także Zmartwychwstały, zaraz po tym nowym początku świata, nie zatrzymał się, nie zasiadł na tronie chwały, ale ruszył na ludzkie drogi. Jego wędrówka ma czternaście przystanków: to Droga Światła, paralelna do Drogi Krzyżowej. Przejdziemy nią teraz. Aby przypomnieć sobie Jego ślady, aby dobrze rozplanować nasze. Życie chrześcijańskie jest bowiem świadczeniem o Nim. A świadczyć znaczy naśladować, znaczy rozsiewać, znaczy ukazywać, znaczy pobudzać.

Być świadkami Zmartwychwstałego znaczy dawać przekonujące dowody w życiu codziennym: każdego dnia być bardziej radosnym, bardziej odważnym, bardziej skutecznym czyli bardziej młodym, bez względu na wiek zapisany w metryce urodzenia.

Młodość to Via Lucis, to paschalna nadzieja, to nowość świata.

Módlmy się:
Rozlej na nas, Panie, Twojego Ducha światła, abyśmy mogli pojąć tajemnice Paschy twojego Jednorodzonego Syna, który wyznacza prawdziwe przeznaczenie człowieka. Przeznaczenie, które nie jest końcem, lecz nowością. Ponieważ do Ciebie należy ostatnie słowo, Ojcze, który prowadzisz synów ze śmierci do życia. Daj nam Ducha Zmartwychwstałego i uczyń nas zdolnymi do miłości. Tak abyśmy byli prawdziwymi świadkami Paschy. Amen.

Tekst: z materiałów liturgicznych na Rok Jubileuszowy 2000
Ilustracje [wykonane specjalnie dla Stref Wiary]: Iwona Szewczyk – s. Felicyta CSSE

<<< PoprzedniNastępny >>>