STACJA VI
W WIECZERNIKU

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Kłaniamy Ci się, Chryste Zmartwychwstały, i błogosławimy Tobie
żeś przez Paschę Twoją dał życie światu.

Czytanie: (Łk 24,36-43)

Niewiarygodne, ale dotykalne

To zbyt wielkie, aby było prawdziwe. Lęk przed zjawą, uprzedzenie o niemożliwości nie pozwalają przyjąć rzeczywistości. Jezus zaprasza swoich uczniów, zgromadzonych prawie w komplecie, wielkim słowem: „Dotknijcie Mnie!”. Lecz oni nadal się boją: to zbyt piękne, by było prawdziwe. Wtedy Jezus proponuje im wspólny posiłek. Wówczas dopiero wybucha nieopisana radość. Niewiarygodne staje się dotykalne. Sen staje się znakiem. A więc to wszystko prawda? A więc marzenie nie jest zakazane? Marzenie o tym, że miłość zwycięży nienawiść, że życie zwycięży śmierć, że doświadczenie zwycięży brak, niedowierzanie.

To prawda, Chrystus żyje! Wiara jest prawdziwa, możemy zaufać: On naprawdę zmartwychwstał!

Aby zachować świeżość i młodość, trzeba rodzić się na nowo każdego poranka; trzeba przyjąć wyzwanie; trzeba być zdolnym przejść, tak jak apostołowie w Wieczerniku, od trwogi do pewności, od miłości zlęknionej do miłości odważnej.

Potrzeba dzisiaj, aby nauczyli się przechodzić od wolności, która się sprzedaje, do wolności, która czyni dar z siebie.

 

Rozraduj się, Dziewico Matko: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

Módlmy się:
Jezu zmartwychwstały, podziwiamy Cię za Twoją cierpliwość w czasie Twej Męki: milczenie. Podziwiamy Cię za Twoją cierpliwość w czasie zmartwychwstania: pedagogia. Nam, którzy jako ludzie swojego wieku chcemy mieć wszystko i natychmiast, udziel zdolności miłowania, która potrafi kochać, i potrafi czynić to na modlitwie. Ty żyjesz, nie jesteś zjawą. Zatem naucz nas traktować Cię jako Żyjącego. Uwolnij nas od wszelkich zjaw, które sami tworzymy. Uczyń nas zdolnymi do dawania świadectwa o Tobie. Świat czeka na nas, aby mógł na nowo uwierzyć. Amen.

<<< PoprzedniNastępny >>>