STACJA X
WŁADZA PIOTRA

zonedifedemodlitwa, Via Lucis

Kłaniamy Ci się, Chryste Zmartwychwstały, i błogosławimy Tobie
żeś przez Paschę Twoją dał życie światu.

Czytanie: (J 21,15-17)

Egzamin i promocja

Po posiłku przechadzka wzdłuż brzegu jeziora. „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Zakochani pytają siebie: czy mnie kochasz? Kochasz mnie naprawdę? Tak łatwo zapominamy, że Oblubieńcem nowej ludzkości jest zmartwychwstały Chrystus. A przecież oblubieniec dzieli wszystko ze swoją oblubienicą: Ojca, Królestwo, Matkę, ciało i krew w Eucharystii. A my, tak jak Piotr, który trzy razy Go zdradził, zalęknieni obawiamy się odpowiedzieć na Jego pytanie.

Ta odwaga przychodzi wraz z Jego Duchem: „Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham”.

My również jesteśmy pytani o to samo. Tylko pod warunkiem, że Mnie kochasz, będziesz w stanie współpracować ze Mną na rzecz młodych, którzy cierpią na anoreksję wartości i anemię życia. „Młodzi są pierwszymi apostołami młodych” stwierdza Sobór Watykański II. To kwestia miłości, a miłość znaczy dostrzec innego, tak jak Bóg go wymyślił i dawać mu siebie zawsze, bez ograniczeń.

 

Rozraduj się, Dziewico Matko: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

Módlmy się:
Dziękujemy Ci, Jezu zmartwychwstały, za Piotra naszych czasów. On wypełnia swoje posłannictwo apostolskie jako ofiarę za nasze piękne, ale trudne czasy. Każdego dnia pytasz także nas: Czy kochasz Mnie więcej aniżeli ci? I powierzasz nam wraz z Piotrem część Twojej owczarni. My także powierzamy się Tobie. Przekonaj nas, Mistrzu i Dawco życia, że tylko wtedy, gdy kochamy, będziemy w stanie prowadzić Twoją trzodę. Że tylko poprzez ofiarę będziemy w stanie zaczerpnąć z Twojej prawdy i z Twojego pokoju. Amen.

<<< PoprzedniNastępny >>>