Kompleta

zonedifedeOficjum

[ odmawiana w nocy, przed udaniem się na spoczynek ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [I]

Boże, objawiłem Tobie moje życie
*  łzy moje położyłeś przed Twoim obliczem

Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali
i wspólnie odbyli naradę

Odpłacili mi złem za was
* i nienawiścią za moją miłość

Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi
* ja zaś modliłem się

Mój Ojcze Święty Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode mnie
*  bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił pomocy

­Nieprzyjaciele moi zawrócą wstecz
* w jakimkolwiek dniu wezwę Ciebie: oto wiem, że jesteś moim Bogiem

Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli naprzeciw mnie
*  moi bliscy z daleka stanęli

Oddaliłeś ode mnie moich znajomych
*  uznali mnie za wstrętnego dla siebie, jestem jak więzień i wyjść nie mogę

Ojcze Święty nie oddalaj ode mnie Twej pomocy
Boże mój, pamiętaj o pomocy dla mnie

Przyjdź mi z pomocą
*  Panie, Boże zbawienia mego

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

Następny >>>