Jutrznia

zonedifedeOficjum

[ odmawiana o wschodzie słońca ]

Antyfona.

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Psalm [II]

Panie, Boże zbawienia mego
* wołałem we dnie i w nocy przed Tobą.

Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze
* nakłoń ucha Twego na moją prośbę

Spójrz na moją duszę i uwolnij ją
* ze względu na mych nieprzyjaciół wybaw mnie

Ponieważ ty odłączyłeś mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki
*  Tobie jestem oddany od urodzenia.

Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem
*  nie odstępuj ode mnie

Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie
*  i niesławę moją.

Wszyscy,  którzy  mnie  prześladują,  są  przed  Twoim  obliczem
*  me serce oczekiwało hańby i nędzy.

I czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było nikogo
*  na kogoś, kto by pocieszył i nie znalazłem

Boże, niegodziwcy powstali przeciw mnie
* i zgromadzenie możnych czyhało na me życie i nie zważali na Ciebie

Zaliczono mnie między schodzących do grobu
* stałem się jak człowiek bez pomocy, wolny wśród umarłych

Ty jesteś najświętszym Ojcem moim
Królu mój i Boże mój

Pośpiesz mi z pomocą
*  Panie, Boże zbawienia mego

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Błogosławmy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu;
oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć,
błogosławieństwo i wszelkie dobra. Amen. Amen.
Niech się stanie. Niech się stanie.

<<< PoprzedniNastępny >>>