26 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matka Boża jest Królową w planie Bożym. To podkreślenie Jej niezrównanej wielkości, godności i wyższości. Wzywając Królową aniołów, prosimy dzisiaj Maryję, żebyśmy dzięki aniołom potrafili zakotwiczyć nasze życie w Słowie Bożym, a także … Czytaj >>>

Czytaj >>>

25 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Źródłem tych wezwań jest trudne doświadczenie naszej słabości, kruchości, naszej nędzy fizycznej i moralnej. Uzdrowienie chorych, to nasze wołanie o pomoc, w którym nieświadomie odkrywamy, że choroba, choć bywa ciężka i przerażająca, nie … Czytaj >>>

Czytaj >>>

24 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja jest tą „brama niebios”, przez którą Pan przechodził z nieba na ziemię. To potwierdzenie naszego ostatecznego zmartwychwstania, naszego „przejścia” z ziemi do nieba. To świetlisty znak naszej nadziei i nieprzeparta potrzeba czegoś … Czytaj >>>

Czytaj >>>

23 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matka Boża ruszająca w drogę do Elżbiety nie myślała o tym, by „zabrać ze sobą” klejnoty. Wystarczyło Jej to, że w swym łonie niosła niezrównany skarb. Dom złoty, to dom Wielkiego Króla, Boga … Czytaj >>>

Czytaj >>>

22 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Wieża króla Dawida lub Wieża świętego miasta Dawida: jak legenda głosi – na niej pieśniarz miał ułożyć Psałterz. To punkt obserwacyjny, by nie tylko dostrzec niebezpieczeństwo, ale by pośród mgły i ciemności dostrzec … Czytaj >>>

Czytaj >>>

21 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja, będąc „kwiatem nieśmiertelności”, lilią Trójcy Świętej i różą zdobiącą niebiosa, znalazła życie, pożywienie i ochronę w mistycznym ogrodzie, którym jest Boży raj… To najpiękniejszy kwiat, który pojawił się w świecie duchowym. Dzięki … Czytaj >>>

Czytaj >>>

20 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Życie w Duchu ma jedynego twórcę, bezwzględnego bohatera – Ducha Bożego. My natomiast, będąc stworzeniem Pana Boga, powinniśmy być jak glina, która bez oporu i uporu pozwala się kształtować. To znaczy, że nasza … Czytaj >>>

Czytaj >>>

19 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja. Oto Ta, która zwiastowała ludziom radość wielką (Łk 2,19), iż Bóg zstępuje pomiędzy ludzi. Tę radość, która nie opuściła Jej nawet na Kalwarii. A właściwie tam, podczas Paschy stanowiącej liturgię życia triumfującego … Czytaj >>>

Czytaj >>>

18 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Jakże często, idąc po linii łatwości, na katedrach i pulpitach popisujemy się zadziwiającą swobodą i lekkomyślnością. Znać fakty nie oznacza jednak, że wyciągamy właściwe wnioski. Często wykorzystując swoją funkcję społeczną, popisujemy się próżnością … Czytaj >>>

Czytaj >>>

17 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Sprawiedliwość Boża często oznacza zbawienie. Upraszczając możemy stwierdzić, że sprawiedliwość równa jest doskonałości, a ostatecznie – świętości. Być sprawiedliwym oznacza w praktyce nawiązać prawdziwe relacje z Bogiem, z sobą samym i innymi. Wszystko … Czytaj >>>

Czytaj >>>

16 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego (Łk 1,38). Wierność Dziewicy rodzi się ze słowa oznaczającego gotowość, stałe do niej zobowiązanie, by dać się znaleźć … Czytaj >>>

Czytaj >>>

15 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Pannę możną zalicza się do kategorii pokornych, czyli tych, którzy władzy nie mają, ponieważ zawsze żyła w ukryciu, w cieniu, nie zwracając na siebie uwagi. Ona nie dysponuje swoją mocą, niezależną od mocy … Czytaj >>>

Czytaj >>>

14 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Matko Tego, który nas zbawia, i Matko nasza – tych, którzy są zbawieni. Zbawienie, które przynosi Chrystus, przypieczętowane Jego krwią na krzyżu, stało się możliwe, ponieważ Ona zgodziła się…

Czytaj >>>

13 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

Maryja nie narzuca nam niczego z zewnątrz. Raczej wywołuje echo w głębi naszej istoty, budzi w nas pragnienie i tęsknotę. Swe rady wypowiada cicho, stanowczo zarazem delikatnie. Matka dobrej rady ostrzega nas przede … Czytaj >>>

Czytaj >>>

12 maja

strefywiaryLitania loretańska, modlitwa

To osoba dosłownie godna miłości… O Matko, Matko droga i tak miła, jak można Cię nie kochać? Byłaś zawsze gdy płakaliśmy, zawsze pocieszałaś nas w cierpieniu. Naszym snom towarzyszył Twój śpiew… Zachwycały nas … Czytaj >>>

Czytaj >>>