XXV Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 1,1-16a] Czy akceptujesz dobroć Boga? Czy nie rozpaczasz, kiedy On przebacza innym? Czy nie ulegasz pokusie pouczania Go o tym, co… Boże?

Czytaj >>>

XXIV Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 18,21-35] W wyniku działania Boga nasza przeszłość zostaje odmieniona w radykalny sposób, a Bóg zdaje się mówić: teraz ty idź, i czyń podobnie!

Czytaj >>>

XXIII Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 18,15-20] Najbardziej skuteczną metodą wykazania błędu drugiemu człowiekowi nie są słowa, ale osobista ilustracja zapomnianej cnoty…

Czytaj >>>

XXII Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 16,21-27] Niekiedy nie wystarczy, że sprawa jest słuszna; należy ją jeszcze przeprowadzić środkami, które proponuje Jezus, czyli w Jego stylu…

Czytaj >>>

XXI Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 16,13-20] Stwierdzić, kim jest Jezus, oznacza również określić kim jestem ja, uczeń, wskazać na cechy szczególne, po których można mnie jako takiego rozpoznać…

Czytaj >>>

XX Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 15,21-28] Tak naprawdę tylko ten, kto przed Panem jawi się jako nieczysty, ma nastawienie właściwe, aby cieszyć się dobrocią zbawienia…

Czytaj >>>

XIX Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 14,22-33] Tym, co nas zbawia, nie są nasze kwalifikacje, umiejętności, starania, lecz… wiara! Zwyciężymy, jeśli będziemy mieli odwagę klęknąć przed Jezusem…

Czytaj >>>

O ciele, duszy i wniebowzięciu

strefywiaryczytanie

O ciele, duszy i wniebowzięciu W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała … Czytaj >>>

Czytaj >>>

XVIII Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

Woda, chleb, wino, mleko… Oto pokarmy niezbędne do życia. Ale często człowiek szuka tego, co nie jest w stanie go zaspokoić i nierzadko w tym poszukiwaniu traci… życie

Czytaj >>>

XVII Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 13,44-52] Prawda jest taka, że w życiu trzeba wybierać, nie da się tego uniknąć. Jakiegoś skarbu trzeba poszukiwać, pytanie zatem.. jakiego?

Czytaj >>>

XVI Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 13,24-43] Jako ludzie, nie mamy i nigdy nie będziemy mieli odpowiedniej miary, by ocenić naszych bliźnich. Bóg strzeże tej miary bardzo zazdrośnie.

Czytaj >>>

XV Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 13,1-23] My, uczniowie Jezusa, musimy nauczyć się ‘tracić’ dla Boga. Nie powinniśmy zapominać, że słowo Boże ma moc przetwarzania terenu, na który pada.

Czytaj >>>

XIV Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 11,25-27] Często pomijamy fakt, że słowa Ewangelii, także te najbardziej wymagające, naznaczone są znakiem lekkości, stanowią siłę podnoszącą człowieka.

Czytaj >>>

XIII Niedziela
zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 10,37-42] Dzisiejszy tekst zaskakuje, niemalże bulwersuje… Oto Bóg, który chce być kochany bardziej od ojca czy matki, córek czy synów…

Czytaj >>>

XII Niedziela
Zwykła (A)

strefywiaryhomilie

[Mt 10,26-33] Nie lękajcie się! Odwaga uczniów opiera się na przekonaniu, że bez względu na to, co się zdarzy, nigdy nie znajdą się poza zasięgiem… miłości i opieki Boga.

Czytaj >>>