redakcja@strefywiary.pl

Prowadzący stronę

O. RYSZARD WRÓBEL OFMConv
franciszkanin, kapłan z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv)

biblista, spowiednik, rekolekcjonista, wykładowca.

obecnie przebywa w Rzymie
i jest odpowiedzialny za Generalne Biuro ds. Informacji Zakonu