Uroczystość
Trójcy Świętej (A)

zonedifedehomilie

[J 3,16-18] Termin „Trójca Święta” nie występuje w Piśmie świętym, ale jeśli uważnie prześledzimy mówienie i działanie Boga, ustawicznie będziemy ocierać się o tę tajemnicę.

Czytaj >>>