XV Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[Mk 6,7-13] To On powołuje, to On posyła, to On decyduje o realizacji planów! Sukces zależy nie tyle od naszych decyzji, ile od poczynionych kroków. Pod warunkiem, że są to kroki na drodze wskazanej przez… Niego.

Czytaj >>>

X Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

zw-10-b

[Mk 3,20-35] Idziemy do innych, aby ich ‘wziąć’, aby ich włączyć w część naszych osobistych planów. Tymczasem myśląc za nich, decydując za nich, odbieramy im należną im… wolność…

Czytaj >>>

Uroczystość
Trójcy Świętej (B)

zonedifedehomilie

Trinita

[Mt 28,16-20] Trójca uświadamia nam w sposób nie podlegający dyskusji, że tylko miłość rodzi osobę. Powiedzieć zatem „Trójca”, znaczy powiedzieć „Miłość”.

Czytaj >>>

Zesłanie Ducha
Świętego (B)

zonedifedehomilie

pentecoste-b

[J 15,26-27; 16,12-15] Nie ma zmian bez oczyszczenia i nie ma oczyszczenia bez bólu. Jeśli pragniemy, aby nasze życie stało się przejrzyste, musimy zdać się na Ducha Świętego…

Czytaj >>>