XXXI Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

Mk 12, 28-34   Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?… Pytanie jest wynikiem szczególnej potrzeby, która była silnie odczuwalna w środowisku żydowskim, a mianowicie zatroskanie, aby jak najwierniej wypełnić wolę Jahwe, to znaczy, … Czytaj >>>

Czytaj >>>

XXX Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

Mk 10,46-52 Ślepiec Bartymeusz prosi Jezusa o odzyskanie wzroku. Ewangelia chce nas sprowokować do utożsamienia się z nim, abyśmy i my zwrócili się do Jezusa z podobną prośbą. Jeśli przyjmiemy tę prowokację, powinniśmy … Czytaj >>>

Czytaj >>>

XXIX Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[Mk 10,35-40] Dwaj Apostołowie, bracia, uprzywilejowani świadkowie (widzieli wskrzeszenie córki Jaira, (por. Mk 5,37) i byli obecni przy scenie Przemienienia (por. Mk 9,2) podchodzą do Jezusa z zamiarem uzyskania od Niego zgody na… … Czytaj >>>

Czytaj >>>

XXVIII Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

Mk 10,17-22 Zasadniczą kwestią, która pojawia się w rozmowie młodego człowieka z Jezusem jest życie wieczne, a dokładniej – kwestia jak je osiągnąć (dosłownie „odziedziczyć”). Mistrz z Nazaretu odsyła swego rozmówcę do przykazań … Czytaj >>>

Czytaj >>>

XXVII Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

Mk 10,1-12 Pytanie postawione Jezusowi przez faryzeuszy odzwierciedla spory i różnice dotyczące interpretacji prawa w kwestii możliwości oddalenia żony. Zostaje ono postawione nie po to jednak, aby poznać właściwą wykładnię, lecz w celu … Czytaj >>>

Czytaj >>>

XXVI Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[Mk 9,38-43.45.47-48] My dzisiaj mamy ciągle zbyt wiele rąk do ‘brania’, a nadal za mało do ‘dawania’. W tym zaślepieniu zdarza się, że nawet kiedy ‘odcinamy’ rękę, to właśnie tę… najbardziej potrzebną…

Czytaj >>>

XXV Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[Mk 9,30-37] Jezus stał się jednym z nas nie po to, by zapewnić nam święty spokój i niczym nie zmącone trwanie. Wprost przeciwnie: poprzez swoje słowo wyrywa nas z przyzwyczajeń i zachęca do poszukiwania…

Czytaj >>>

XXIV Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[Mk 8, 31-33] Nie wystarczy być po stronie Boga, głosić Jego chwałę, upominać się o Jego prawa – przede wszystkim należy podążać drogą, którą On kroczył. A my kusimy Boga, bliźnich i samych siebie, by z niej uciec.

Czytaj >>>

XXI Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[J6,54.60-69] Zdarzają się treści, których wolelibyśmy nie słyszeć. Taka sytuacja przytrafiła się uczniom Jezusa: tak dobrze zrozumieli, co On do nich powiedział, że nie chcieli tego przyjąć; Jego orędzie było dla nich zbyt odległe…

Czytaj >>>

XX Niedziela
Zwykła (B)

zonedifedehomilie, homilie-zwykle-b

[J 6,22-71] Kiedy podczas mszy św. na słowa „Ciało Chrystusa” odpowiadam „Amen”, nie jest to jedynie akt mojej wiary, ale także moja deklaracja przyjęcia odpowiedzialności za „budowanie” Ciała Chrystusa…

Czytaj >>>