XXXIII Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 25,14-30] Zaangażowanie z naszej strony jest odpowiedzią na dar, który trafił do naszych rąk. ‘Właściciel’ powierza nam to ‘coś’, byśmy wzięli się do pracy…

Czytaj >>>

XXXII Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 25,1-13] Są sytuacje, kiedy wiara wymaga heroicznych decyzji. Częściej jednak wystarczają zdarzenia codziennego życia, by wykazać niestałość wielu z nas…

Czytaj >>>

XXXI Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 23,1-12] Moje powołanie nie czyni mnie kimś wyższym od innych. Dostrzeganie słabości drugich nie upoważnia mnie do osądzania ich…

Czytaj >>>

XXX Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 22,34-40] Wola Boża nie jest ustalona raz na zawsze, nie narzuca nam gestów wcześniej ustalonych, aby je jedynie powtarzać w nieskończoność…

Czytaj >>>

XXIX Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 22,15-21] Chrześcijanin, czyli naśladowca Jezusa i Jego uczeń, obdarzony jest sumieniem i wolnością, i za każdym razem powinien się nimi posługiwać!

Czytaj >>>

XXVIII Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 22,1-14] Są tacy, którzy odrzucają zaproszenie, gdyż zrozumieli doskonale, co jego przyjęcie pociąga za sobą: trzeba przywdziać nowe szaty, zmienić życie…

Czytaj >>>

XXVII Niedziela
Zwykła

zonedifedehomilie

[Mt 21,33-43] Bóg może zostać pokonany przez złośliwość ludzi, ale ich starania w tym względzie nie są w stanie zakłócić Jego projektu miłości.

Czytaj >>>

XXVI Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

(Mt 21,28-32) Bóg po całej serii zbyt licznych „tak”, które znaczą „nie” i „nie”, które znaczą „tak”, chciałby wreszcie usłyszeć milczenie posłusznego syna…

Czytaj >>>

XXV Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 1,1-16a] Czy akceptujesz dobroć Boga? Czy nie rozpaczasz, kiedy On przebacza innym? Czy nie ulegasz pokusie pouczania Go o tym, co… Boże?

Czytaj >>>

XXIV Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 18,21-35] W wyniku działania Boga nasza przeszłość zostaje odmieniona w radykalny sposób, a Bóg zdaje się mówić: teraz ty idź, i czyń podobnie!

Czytaj >>>

XXIII Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 18,15-20] Najbardziej skuteczną metodą wykazania błędu drugiemu człowiekowi nie są słowa, ale osobista ilustracja zapomnianej cnoty…

Czytaj >>>

XXII Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 16,21-27] Niekiedy nie wystarczy, że sprawa jest słuszna; należy ją jeszcze przeprowadzić środkami, które proponuje Jezus, czyli w Jego stylu…

Czytaj >>>

XXI Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 16,13-20] Stwierdzić, kim jest Jezus, oznacza również określić kim jestem ja, uczeń, wskazać na cechy szczególne, po których można mnie jako takiego rozpoznać…

Czytaj >>>

XX Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 15,21-28] Tak naprawdę tylko ten, kto przed Panem jawi się jako nieczysty, ma nastawienie właściwe, aby cieszyć się dobrocią zbawienia…

Czytaj >>>

XIX Niedziela
Zwykła (A)

zonedifedehomilie

[Mt 14,22-33] Tym, co nas zbawia, nie są nasze kwalifikacje, umiejętności, starania, lecz… wiara! Zwyciężymy, jeśli będziemy mieli odwagę klęknąć przed Jezusem…

Czytaj >>>